Araçlarýmýz klimalý ve son modeldir. Araçlarýmýzda seyahatiniz esnasýnda tüm güvenlik ve konforunuz saðlanmýþtýr.

Araçlarýmýzda çalýþan tüm sürücülerimiz ticarii taksi kullanmak için ön koþul olan SRC Belgesine ve Psikoteknik belgesine sahiptir.